Managementul deșeurilor

Managementul deșeurilor reprezintă o activitate complexă, obligatorie pentru toate societățile a căror activitate necesită autorizare din partea autorităților de mediu.

Gestionarea deșeurilor se realizează prin:

  • identificarea categoriilor de deșeuri generate de o societate,
  • realizarea de evidențe lunare si raportări anuale,
  • predarea deșeurilor către colectori autorizați pentru transport, depozitare, tratare și reciclare a deșeurilor, cu scopul de a reduce efectul lor nociv asupra sănătății și a mediului.

În România activitatea de gestionare a deșeurilor este reglementată de Legea nr. 211/2011, care transpune o serie de directive ale Consiliului Europei.

În domeniul managementului deșeurilor, SMART ECOVISION își propune ca și obiective:

  • Diminuarea cantităților de deșeuri generate și evacuate în mediul înconjurător, incluzând implementarea principiilor legate de reducere la sursă, colectare selectivă, reciclare, refolosire și valorificare a deșeurilor;
  • Identificarea posibilităților de valorificare și/sau eliminare eficientă a deșeurilor generate din diverse procese;
  • Adaptarea practicilor de management astfel încât să poată fi respectate cerințele legale privind gestionarea deșeurilor.

Persoana desemnată cu îndeplinirea activităților aferente gestiunii deșeurilor trebuie să fie instruită corespunzător și să facă dovada absolvirii unui curs de specialitate, în conformitate cu legea 211/2011, Art.22, alin. (4).

SMART ECOVISION vă propune externalizarea acestei activități prin preluarea acesteia de către specialiștii noștri care dețin competențele și acreditările necesare.

Am otrăvit aerul, apa și pământul. În încrâncenarea noastră de a controla natura, lucrurile au scăpat de sub control. De aici încolo, progresul trebuie să însemne ceva diferit. Rămânem fără resurse și fără timp.
Robert Redford
Consultant de mediu, Specialist in igiena mediului si gestionare a reziduurilor
Toate drepturile rezervate  SMART ECOVISION
Open chat