Legislație

Reglementări generale de mediu
– Ordonanța de urgență nr. 195 din 22/12/2005 – privind protecția mediului
– Ordin nr. 1798 din 2007  pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu
– Ordin nr. 184 din 21/09/1997 pentru aprobarea Procedurii de realizare a bilanțurilor de mediu
- HG. 445 din 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului
– Ordin nr. 818 din  2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației  integrate de mediu
– Ordin nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private
– Ordin nr. 1338 din 2008   privind procedura de emitere a avizului Natura 2000
– HG 1076 din 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe

Reglementări privind gestiunea deșeurilor
– Lege nr. 211 din 15/11/2011 privind regimul deșeurilor
– Lege nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje– HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase
– Ordin nr. 1281 din 16/12/2005 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective
– Hotărâre nr. 2293 din 09/12/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma  procesului de obținere a materialelor lemnoase
– HG 173 /2000 pentru regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și a altor compuși similari
– HG 2406/2004 privind vehiculele scoase din uz, ultima modificare 21/05/2012
– HG 170 / 2004  privind gestionarea anvelopelor uzate
– Hotărârea nr. 856 din 13/08/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive
– HG 621 / 2005  privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
– HG 1037 / 2010  privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
– HG 1132/2008  privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al altor deșeuri de baterii și acumulatori
– HG 235 / 2007  privind gestionarea uleiurilor uzate
– HG 349 / 2005  privind depozitarea deșeurilor
– HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României
– Hotărâre nr. 95/2014 pentru aprobarea măsurilor de gestionare și a criteriilor specifice de depozitare ale mercurului metalic considerat deșeu
– Regulamentul (CE) NR. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind transferurile de deșeuri

Reglementări privind substanțele periculoase
– Hotărâre nr. 1408 din 04/11/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea   substanțelor periculoase– Lege nr. 360 din 02/09/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase
– Hotarare nr. 937 din 01/09/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la  introducerea pe piață a preparatelor periculoase
– Regulamentul  (CE) NR. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului, privind  înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH
– Regulamentul (CE) NR. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

Reglementări privind Fondul de mediu
– OUG 196 din  2005  privind Fondul pentru mediu
– Ordin nr. 578 din 06/06/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu.

Am otrăvit aerul, apa și pământul. În încrâncenarea noastră de a controla natura, lucrurile au scăpat de sub control. De aici încolo, progresul trebuie să însemne ceva diferit. Rămânem fără resurse și fără timp.
Robert Redford
Consultant de mediu, Specialist in igiena mediului si gestionare a reziduurilor
Toate drepturile rezervate  SMART ECOVISION
Open chat